پویا فرجی


پروفایل
سن: 29 سال مرد
ارتباط
09188553617 pouya.faraji@yahoo.com

تحصیلات

# رشته تحصیلی دانشگاه شهر شروع پایان
1 آمار رازی کرمانشاه 1385 1389
2 آمار ریاضی رازی کرمانشاه 1390 1392

توانایی ها

# کیفیت موضوع
1 نرم افزار آماری SPSS
2 نرم افزار آماری Minitab

زبان ها

# زبان خواندن نوشتن مکالمه
1 انگلیسی